ihcoyc (ihcoyc) wrote in conlangs,
ihcoyc
ihcoyc
conlangs

Another guess-me text in Nuirn

A Drottan, mey gièris þú møghen na friþ-es.
ə dɾot.n̩ mɛɪ jɛɾɪʃ θuː məɪ.n̩ nə fɾiː.ðəs


Adoy haonais, lát-am sá do h'éilis;
ə.dɔɪ høː.nɪʃ lɔːt.əm sɔ do.ˈhɛɪlɪʃ

adoy heort, ngaid;
ə.dɔɪ hi.ɐ˞t ŋɑdʲ

adoy tuìfl, tróisie;
ə.dɔɪ twɪ.vəl tɾuː.ə.si

adoy saorugs, hofaint;
ə.dɔɪ søːɾəks hoːvənt

adoy mórcaid, hliùs;
ə.dɔɪ muɾ.kət ɬɪʊs

adoy daups, frøydh.
ə.dɔɪ daʊps frəɪ


A Mestre na Deifi, sylis þú neve'm søcec:
ɑ mɛs.trə nə dɛ.vɪ sɪlɪʃ θuː nɛ.vɛm søkɛk

ath trøstes, ots ath trøste;
ə tɾøs.təs ɔts ə tɾøs.tə

ath forstás, ots ath forstá;
ə fɹˌ.stɔːs ɔts ə fɹˌ.stɔː

at elsces, ots at elsce.
ət ɛl.ʃəs ɔts ət ɛl.ʃə

Þuí ag gáfa gattumuidhe;
θwi ə gɔːvə gɑt.ʌm.wi

ag forgáfa førgifes uí,
ə fɹˌgɔːvə fɨɾ.jɪvəs wi

ag døth føddes uí a'r at líf go h'aionan.
ə døh føð.əs wi ɛɾ ət liv gə həɪ.jo:.nən
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments